مجتمع فنی تهران نمایندگی البرز

نمایندگی آزادگان - 02634127
نمایندگی فردیس - 02636526055
info@mftalborz.ir
مجتمع فنی تهران نمایندگی البرز، آموزشگاه تخصصی کاربردی کرج البرز فردیس

دپارتمان مدیریت

بسیاری عقیده دارند که مدیریت یک علم ، یک حرفه و یک هنر است . این بدان معنی است که مدیریت حاصل یادگیری اصول علمی از یک سو و کسب مهارت و تکرار هنرمندانه تجربه از سوی دیگر است.نظام های رسمی دانشگاهی عمدتاً بخش علمی را آموزش می دهند و لذا بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهها در اغلب رشته های تحصیلی فاقد مهارتهای مدیریتی کافی برای ورود به بازارکار هستند.همچنین کارآفرینانی که در زمینه های فنی و راه اندازی کسب و کارها استعداد و توانایی فراوان دارند در موارد بسیاری بدلیل نداشتن مهارتهای مدیریتی؛ کسب و کار خود را از دست می دهند.از سوی دیگر افرادی وجود دارند که سالها در مشاغل مدیریتی به کار اشتغال داشته اند بدون آنکه علم مدیریت و نحوه به کار بردن جنبه های مختلف آن را بدانند. موفقیت این افراد عمدتاً ناشی از برخی تواناییهای شخصی و ذاتی شان بوده لیکن چنانچه با علم مدیریت آشنا بودند و آموزشهای تخصصی و کاربردی مدیریت را می گذراندند می توانستند به مراتب موفق تر باشند.

ماموریت دپارتمان آموزشهای مدیریت و بورس:

ماموریت ما ارتقاء سطح مدیریت در جامعه از طریق تربیت مدیرانی است که با هر سه جنبه علمی، حرفه ای و هنری مدیریت آشنا شده اند و آنها را به عنوان مهارت در خود ایجاد نموده و به کار گیرند.

طراحی و اجرای دوره های خاص:

دپارتمان آموزشهای مدیریت و بورس توانایی آن را دارد که دوره های آموزشی خاص و با سرفصلهای خاص را برای مشتریان و با توجه به نیاز آنها تدوین و برقرارنماید.

معیار های ما در انتخاب مدرس چیست؟

از آنجا که دوره های آموزشی ما بایستی هم تخصصی وهم کاربردی باشند چهارعامل زیر در انتخاب اساتید رعایت میگردد:

الف)داشتن تحصیلات عالی در رشته مورد تدریس

ب)داشتن سابقه کار کافی مرتبط با رشته مورد تدریس

ج)داشتن سابقه تدریس کافی دردرس مورد نظر

د)دارا بودن تواناییهای فردی در ارتباط با فن تدریس

ه) علاقمندی به تدریس و پرورش نیروی انسانی برای جامعه

این معیار ها کمک میکند تا مدرسانی وظیفه انتقال مطلب به شما را عهده دار شوند که هم از نظر علمی و هم از نظر تجربی دارای صلاحیت کافی باشند و لذا بیشترین ارزش افزوده برای شما ایجاد گردد.

دوره های آموزشی و سرفصل ها