دوره: ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

معرفی :

 

مخاطبین :

 • علاقمندان به این حوزه

سرفصل :‌

 • مروری بر استاندارد ISO 9001:2015
 • محدوده های ممیزی و الزامات مربوطه
 • مفاهیم اساسی در ممیزی داخلی
 • آشنایی با استاندارد ISO 19011
 • انواع ممیزی و عدم انطباقها
 • اصول ممیزی
 • مدیریت برنامه ممیزی
 • چک لیست ممیزی
 • گزارشات ممیزی
 •  

مدت :‌ ۲۴ ساعت

پیش نیاز: لیسانس

 

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 145

09369063780

management@mftalborz.ir