تست دیسک ( تست DISC)

آیا تا به حال به این فکر کرده بودید که چرا رفتارها و برخوردهای اطرافیان شما اینگونه است که می بینید؟ آیا تا به حال با خود گفته اید که ای کاش ارتباط برقرار کردن با بعضی از آنها اینقدر مشکل نبود؟

چرا نمی توانیم با همه کسانی که در تعامل هستیم، ارتباطی پویا، موثر و پایدار برقرار کنیم؟ مدل رفتاریDISC استاندارد یا زبان مشترکی است برای شناخت و بازگشایی رموز رفتاری افراد و پیش بینی رفتارهایی که به طور معمول از آنها مشاهده می شود و دیسک به شناخت شخصیت نمی پردازد دیسک صرفاً در خصوص رفتارهای قابل مشاهده افراد صحبت می کند و نحوه عمل و ارتباطات انسانهاست دیسک رفتار ما را بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، کشور، فرهنگ، صنعت ، سازمان و جایگاه شغلی توصیف می نماید. به کمک این مدل می توان آموخت که در موقعیت های متفاوت و با افراد متفاوت، موثر و موفقیت آمیز تعامل نماییم. این مدل برای اولین بار در سال 1928 میلادی توسط دکتر ویلیام مولتون مارستون معرفی شد. مارستون اعتقاد داشت که همواره چهار سبک رفتاری وجود دارد که می توان افراد را بر اساس آن طبقه بندی نمود و هر چهار سبک رفتاری، با شدت و ضعفی متفاوت در همه افراد مشاهده می شوند؛ اما هر فرد یک سبک یا دو سبک غالب رفتاری دارد که معمولا طبق آن نسبت به محیط پیرامون خود واکنش نشان می دهد.

اکنون با بیش از 40 سال اعتبار و بیش از 40 میلیون استفاده کننده در سراسر دنیا، تستDISC ( دیسک ) به عنوان یکی از معتبر ترین و محبوب ترین ابزارهای ارزیابی، بهبود و توسعه منابع انسانی در سراسر دنیا شناخته می شود. بسیاری از سازمان ها از این ابزار برای توسعه سازمانی، افزایش بهره وری کارکنان، آموزش کارکنان، آموزش مهارت های کلیدی مدیریت و رهبری سازمانی، آموزش مربی گری، طراحی و ایجاد تیم های کاری موفق، بهبود کیفیت محیط کار، کاهش استرس در محیط کار، ارتباطات اثربخش سازمانی، مدیریت تعارضات در محیط کار و بسیاری از مقاصد فردی و سازمانی دیگر استفاده می نمایند.

هم اکنون این تست دیسک ( تست disc ) توسط تیم علمی شرکت مهد پرداپژوهان در سایت ac.mppholding.com با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت ارائه می گردد و پس از خرید نام کاربری می توانید به سوالات پاسخ داده و پس از اتمام حدود 30 صفحه گزارش در مورد فردی که تست داده است ارائه می نماید.