گروه عمران و نقشه برداری

روش های اجرای ساختمان

متره ، برآورد و صورت وضعیتExcel

دوره جامع طراح اتصالات

مفاهیم بارگذاری لرزه ای تفسیر 2800

روش های تخریب ، گود برداری و اجرای فوندانسیون

بهسازی و مقاوم سازی در برابر زلزله

فهرست بها و شرایط عمومی پیمان

مدیریت ایمنی و سلامت در کارگاه ساختمانی

ضوابط و ملاک عمل شهرداری

ضوابط ساخت و ساز شهرداری ، صدور پروانه

آموزش نرم افزارAUTOCAD Civil 3D

تهيه نقشه هاي كارگاهي با نرم افزارXsteel

دوره جامع محاسبات ساختمان به کمکETABS/SAFE

مقدمه‌ای برGIS و آموزش مقدماتی نرم افزارArc GIS

آموزش پیشرفته نرم افزارArc GIS

طراحی سازه های خاص با نرم افزارSAP2000

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

ارتباط با دپارتمان

تلفن: 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir