دوره‌کاربرد GIS در شهرسازی

معرفی :

یک سامانه اطلاعات جغرافیایی می تواند بدون آنکه از آن آگاه باشید تاثیرات مهمی بر زندگی شما داشته باشد. این سامانه به منظور ثبت، ذخیره سازی، تعامل، تحلیل، مدیریت و ارائه داده های فضایی و مکانمند طراحی گشته است. تکنولوژی GIS در برنامه ریزی شهری نیز مورد استفاده قرار می گیرد و به طرق مختلف بر روی زندگی افراد در محدوده ای که زندگی می کنند تاثیر می گذارد.  مزایای استفاده از GIS در شهرسازی بسیار متعدد هستند، زیرا با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات و فاکتورها می تواند به ما کمک کند تا در آینده شهری منظم و کارآمد داشته باشیم

مخاطبین :

 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته نقشه برداری و شهرسازی

سرفصل :‌

 • مقدمه
 • نحوه نصب
 • داده ها
 • ArcCatalog
 • سیستم مختصات
 • ArcMap
 • layout
 • GPS
 • Editor
 • Topology
 • Network
 • modelbuilder
 • Ahp
 • ArcScene
 • ArcHydro
 • طرح های تفصیلی

مدت :‌ 52 ساعت

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir