مجتمع فنی تهران نمایندگی البرز

نمایندگی آزادگان - 02634127
نمایندگی فردیس - 02636526055
info@mftalborz.ir
مجتمع فنی تهران نمایندگی البرز، آموزشگاه تخصصی کاربردی کرج البرز فردیس

دپارتمان حسابداری و بورس

از آغاز خلقت تا کنون انسان برای ارزیابی وقایع گذشته و پیش بینی آینده نیاز به حسابگری و استفاده از اطلاعات داشته و دارد. حسابداری محصول نیاز انسان به حسابگری و استفاده از اطلاعات است که تحت تأثیر محیط فعالیت تجاری خودشکل می‌گیرد و دانشی است که موضوعش فهم رویدادهای مالی و به اعداد تبدیل کردن این رویدادها است. این رشته فن جمع آوری اطلاعات، ثبت، طبقه بندی، تلخیص و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از این اطلاعات می باشد.روند شتاب آمیز در دانش حسابداری به نوبه‌ی خود، منجر به گسترش دوره های متفاوت آموزشی در رشته حسابداری گردیده است، در این راستا دپارتمان مالی و حسابداری مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز، با شناسایی نیازهای آموزشی موسسات، شرکت‌ها و افراد و با بهره‌گیری از توان علمی و عملی مجموعه ای از اساتید متخصص و مجرب دانشگاهی، دوره‌های متنوع آموزشی در کلیه زمینه‌های مالی و حسابداری را برای سطوح مختلف متقاضیان طراحی و اجرا نموده است. ارائه ی دانش و مفاهیم روز همراه با آخرین اصول و استانداردهای حسابداری، با تأکید بر جنبه‌های کاربردی و آمادگی شغلی و با استفاده از شیوه‌های نوین تدریس از ویژگیهای بارز آموزش در دپارتمان مالی و حسابداری است.

دوره های آموزشی و سرفصل ها

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 146

09388505008