گروه حسابداری

علاقمندان به شرکت در کلاس های حسابداری تمامی آموزش های تئوری کامل و نرم افزار های عملی به روز و تخصصی را می گذرانند تا کلیه ی آموزش های اجرایی مورد نیاز در بازار را فراگیرند و آماده ی ورود به بازار کار در جایگاه یک حسابدار دقیق و کاربلد شوند.

سرفصل دوره جامع حسابداری ویژه بازار کار

 • مدت دوره:180 ساعت
 • (90ساعت تئوری(حسابداری مالی خدماتی+حسابداری بازرگانی)+ 90 ساعت عملی و کار با نرم افزار(هلو –سپیدار سیستم- اکسل))

سرفصل ماژول حسابداری مالی خدماتی

 • 50 ساعت
 • تعاریف،مفاهیم حسابداری
 • انواع گزارشات مالی
 • حسابداری مالی خدماتی
 • ثبت وقایع مالی در (سند حسابداری _ دفترروزنامه _ دفترکل )تحریر دفاتر قانونی
 • حسابداری وجوه نقد صورت تنخواه گردان _ صندوق _ بانک
 • اصلاحات اسناد حسابداری
 • تهیه صورتهای مالی نهایی شرکتهای خدماتی
 • اثرات وقایع مالی بر روی فرمول ترزنامه و تعاریف انواع حساب ها و ماهیت آنها
 • آشنایی با کدینگ حسابداری
 • حسابداری شرکتهای بازرگانی
 • کنترل و ارزیابی موجودی کالا
 • تهیه صورتهای مالی نهایی در شرکتهای بازرگانی
 • آشنایی با عملیات پایان سال و اختتام حسابها

سرفصل ماژول حسابداری مالی بازرگانی

 • 40 ساعت
 • آشنایی با حسابداری مطالبات(مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول)
 • آشنایی با فرایند دارایی های ثابت ( خرید _ محاسبه استهلاک _ فروش و واگذاری)
 • آشنایی با حسابداری صنعتی (آشنایی با انواع هزینه ها در شرکت های صنعتی- محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده – سود و زیان در شرکتهای صنعتی- ارزیابی موجودی مواد و کالا در شرکتهای صنعتی)
 • تهیه تنظیم صورت مغایرت بانکی
 • آشنایی با حسابداری شرکتهای پیمانکاری
 • حسابداری حقوق و دستمزد
 • آشنایی با ضرایب طبق کانون کار
 • مالیات حقوق
 • بیمه تامین اجتماعی
 • تنظیم فیش حقوقی
 • ثبت حسابداری اسناد حقوق و دستمزد

سرفصل ماژول نرم افزار هلو

 • 20 ساعت
 • ثبت سند افتتاحیه در نرم افزار هلو
 • انجام عملیات خرید _ فروش _ امانی _ برگشتی و….در شرکتهای بازرگانی و صنعتی
 • انجام عملیات تولید به 2روش تولید داِئم و تولید سفارشی
 • انجام اصلاحات
 • عملیات چک و بانک
 • عملیات خزانه
 • روشهای انبارگردانی
 • آشنایی با انواع مختلف گزارشات
 • انجام عملیات پایان دوره و ثبت سند افتتاحیه
 • ماژول نرم افزار سپیدار
 • 45ساعت
 • ثبت سند افتتاحیه
 • تعریف تمامی اقلام و موارد پایه بابت شروع کار
 • انجام عملیات خرید و فروش شرکتهای بازرگانی
 • انجام عملیات خرید و فروش و محاسبه بهای تمام شده در شرکتهای تولیدی
 • انجام عملیات و محاسبات حقوق و دستمزد
 • انجام عملیات و محاسبات دارایی های ثابت
 • انجام عملیات و محاسبات شرکتهای پیمانکاری
 • انجام عملیات چک و بانک
 • تهیه و تنظیم انواع گزارشات حسابداری در تمام مازورل های نرم افزار

ماژول ترفندهای اکسل در حسابداری

 • 25 ساعت
 • آشنایی با محیط نرم افزار اکسل
 • آشنایی با فرمولها و توابع پرکاربرد حسابداری
 • تنظیم نمودارهای مورد نیاز تنظیم فاکتور رسمی در نرم افزار اکسل

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

ارتباط با دپارتمان