دوره: ‌PMBOK

معرفی :

‌PMBOK معروف‌ترین استاندارد جهانی در مدیریت پروژه است و رایج‌ترین معیار برای شکل‌دهی و ارزیابی سیستم‌های مدیریت پروژه به شمار می‌رود. بسیاری از رایج‌ترین تعاریف، اصطلاح‌ها و طبقه‌بندی‌هایی که امروزه در مدیریت پروژه به کار می‌روند از این استاندارد برداشت شده‌اند. به عبارت دیگر، ‌PMBOK زبان مشترکی جهانی در مدیریت پروژه است. عبارت ‌PMBOKمخفف Project Management Body Of Knowledge است و در فارسی به گستره دانش مدیریت پروژه، پیکره دانش مدیریت پروژه یا به صورت ساده‌تر به دانش مدیریت پروژه ترجمه شده است

مخاطبین :

 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته صنایع و عمران

سرفصل :‌

 • تعریف و مشخصه های پروژه و مدیریت پروژه
 • مراحل و فرآیند های مدیریت پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی محدود پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی هزینه پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی کیفیت پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی ریسک پروژه
 • ساختار شکست کار WBS
 • مدیریت و برنامه ریزی
 • مدیریت و برنامه ریزی زمان پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی ارتباطات پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی تدارکات پروژه
 • راهبری،هماهنگی و کنترل پروژه

 

مدت :‌ 32 ساعت

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir