دوره: ‌Net Pack.

معرفی :

یک فناوری نرم‌افزاری است که روی بسیاری از نسخه‌های سیستم عامل مایکروسافت ویندوز قابل اجراست و به سیستم عامل های دیگر از جمله لینوکس و مکینتاش نیز وارد شده است. از آنجا که چارچوب دات‌نت باعث توسعه ی برنامه های کاربردی از فرم کلاینت محور به فرم سرور محور شده است،  یک جابجایی اساسی در استراتژی مایکروسافت ایجاد نموده است. NET. در واقع یک چارچوب جدید جهت توسعه ی برنامه های کاربردی بر مبنای وب و مبتنی بر سیستم عامل ویندوز در محیط مایکروسافت است

مخاطبین :

 • فارغ التحصیلان گرایش نرم افزار رشته کامپیوتر
 • علاقمندان به برنامه نویسی

سرفصل :‌

 • PHP & MYSQL-PHPDesktop APP VS.Web APP
 • • What is Socket Programming?
 • • What is Multi Threading?
 • • Web Foundation
 • • What is ASP.net
 • • Event driven &Action driven
 • • Webform VS.MVC
 • • MVC Architecture
 • • Action in MVC (Controller& Action)
 • • View Concepts(Basic& Advanced Concepts)
 • • Model in MVC
 • • ORM
 • • EF in detail
 • • EF Types( Db & Code & Model First)
 • • SOLID Design Patterns
 • • Respository Design Pattern
 • • Unit Of Work Design Pattern
 • • Open Standards in detail ( HTML.CSS.Jquery,…)
 • • UI Components Like Kendo ,…
 • • Rond Trip architecture VS . Single page Architecture
 • • What IS Ajax?
 • • Final project Data Entry
 • • Security in Web
 • • Security in asp.net MVC
 • • OWIN
 • • Identity In detail
 • • Final Project :
 • • Full Data Entry
 • • Single Page Architecture
 • • UI Components
 • • Security ( Auttentication & Auttority)
 • ASP.net Web API
 • • api vs .webservice
 • • SOA in detail
 • • SOP in detail
 • • HTTP VS .SOAP
 • • What is Restful?
 • • What is asp.net Web Api?
 • • Web Service VS .Web Client
 • • Angular & Type Script
 • • Node .js VS .React &…
 • • Fiddler
 • • Postman
 • • Create real Web Service With asp.net Web API
 • • Create real Web Client With Angular& Node.js
 • • Create real Web Client With Asp.net MVC
 • • SOLID in SOA and Web API
 • • Repository and Unit OF Work in SOA and Web API
 • • IOS in SOA and WEB API
 • • Security IN SOA
 • • Identity FrameWORK in ASP.NET Web API
 • • SOA &asp.net Web API Deployment
 • • Introduction to Data warehouse
 • • Introduction to Data warehouse
 • • Control Flow
 • • Source and Destination
 • • Variables, Parameters, Expressions
 • • Data Flow Tasks
 • • Data Flowابزارهای پیشرفته در ساخت
 • • Installing SSIS and Deploying Packages
 • • Events and Error Handlin

 

مدت :‌ 180 ساعت

پیش نیاز: آشنایی با برنامه نویسی

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

گروه نرم افزار و سیستم های هوشمند: 122