دوره: ‌MINITAB

معرفی :

امروزه نرم افزار MINITAB به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام شناخته شده است. توسط این نرم افزار می توان به انجام برخی عملیات ها مانند تولید اعداد تصادفی که از توزیع های آماری خاصی مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف، برنولی، پواسن، بتا، وایبل و … پیروی می کنند، پرداخت.  

مخاطبین :

  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته آمار و صنایع

سرفصل :‌

  • آشنایی با مفاهیم کیفیت
  • روشهای آماری در بهبود کيفيت
  • کار با MINITAB
  • محاسبات در MINITAB
  • انجام عمليات آماری در MINITAB
  • نمودارهای کنترلی
  • قابليت فرآيند
  • آناليز واريانس
  • قابليت اطمينان

 

مدت :‌ 40 ساعت

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir