دوره: ‌Matlab

معرفی :

Matlab یک زبان برنامه نویسی سطح بالاست که امکانات متعدد محاسباتی ،نمایشی و برنامه نویسی را درمحیطی که استفاده ازآن برای کاربر آسان است، فراهم می کند.در این محیط برای مسائل و پاسخ ها ازعلائم و سمبل های آشنای ریاضی استفاده شده است. از کاربردهای این زبان می‌توان به ریاضیات و محاسبات، محاسبات علمی پیشرفته، داده‌یابی، مدل کردن، شبیه سازی، نمونه سازی اولیه، آنالیز کردن اطلاعات، شناسایی وتجسم بخشیدن، ترسیم نمودار های علمی و مهندسی و کاربردهای پیشرفته، نظیر ایجاد مبدل های گرافیکی به دلخواه کاربر اشاره کرد.

مخاطبین :

 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی

سرفصل :‌

 • معرفی و آشنایی با نرم افزار (معرفی ماژول ها، ساختار، نسخ)
 • توابع عمومی ریاضی، ماتریس ها (محاسبات ساده و ماتریسی)
 • برنامه نویسی (حلقه ها، M-File ها، Functionها)
 • چندجمله ای ها، محاسبات جبری
 • حل معادلات خطی و غیرخطی
 • معادلات دیفرانسیل (نحوه حلODEها، معرفی PDE Toolbox)
 • جبر خطی
 • درون یابی، برون یابی و برازش
 • جعبه ابزار نمادین
 • رسم نمودارهای دو و سه بعدی
 • آشنایی با GUT Toolbox
 • آشنایی با محیط نرم افزار Simulink (معرفی اولیه، کتابخانه بلوکها و …)

 

مدت :‌ 32 ساعت

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir