دوره: ‌IELTS Mock Exam

معرفی :

آزمون ماک به منظور آماده سازی دانشجویان و تعیین نقاط ضعف وقدرت داوطلبان جهت شرکت در آزمون اصلی آیلتس و مطابق با استاندارد آزمون رسمی آیلتس برگزار می گردد

مخاطبین :

  • کسانی که قصد شرکت در آزمون رسمی آیلتس را دارند.

سرفصل :‌

 

مدت :‌ 5 ساعت

پیش نیاز: دوره های آمادگی آزمونIELTS

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 155

English@mftalborz.ir