دوره اصول و تئوری Piping

معرفی :

مخاطبین :

 •  

سرفصل :‌

 • معرفی قابلیت های نرم افزار
 • آشنایی با محیط نرم افزار، آیکونها و کلید های مورد نیاز
 • آشنایی با معادلات ترمودینامیکی و چگونگی انتخاب آنها در مسائل
 • آشنایی و کاربرد:
 • Flow sheet and sub flow sheets
 • Streams
 • Equpments
 • Heat transfer equipments
 • Piping equipments
 • Rotating equipments
 • Separation operations
 • Solid operations
 • Column
 • گرفتن گزارش از نرم افزار
 • استفاده از مثالهای کاربردی در موارد فوق الذکر

مدت :‌ 36 ساعت

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

گروه شبکه: 131

engeneering@mftalborz.ir