دوره‌ Hack Pack

معرفی :

این دوره به منظور آماده سازی مخاطبان در راستای امنیت اطلاعات طراحی گردیده است. محتوای این دوره از بخش های مختلفی در این زمینه از جمله اصول اولیه شبکه ، سیاست های امنیتی ، پاسخ به رخداد ها و حتی آشنایی با مفاهیم رمزگشایی تشکیل شده است.این دوره برای افرادی که دانش پایه ای از کامپیوتر و فناوری دارند ولی هیچ دانش قبلی در این خصوص ندارند و همچنین نیاز به درک بهتر مفاهیم و تکنیک های امنیت دارند طراحی شده است. آموزش مرحله مرحله این دوره به فرد به درک بهتر اصول امنیتی کمک خواهد کرد.

مخاطبین :

 • کارشناسان تست نفوذ و امنیت اطلاعات
 • برنامه نویسان وب
 • دانشجویان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سرفصل :‌

 • Preparation
 •    SQL Injection
 •     Python
 • Cross-Site Scripting (XSS)
 •   Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 • Remote Code Execution 
 •    PHP Code Injection
 • Remote File Inclusion
 • Local File Inclusion
 • File & Directory Traversal
 • Unrestricted File Upload
 • XML External Entity Attacks (XXE

مدت :‌ 144 ساعت

پیش نیاز: Network+

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

گروه شبکه: 128