دوره: ‌COMFAR

معرفی :

نرم افزار COMFAR III یکی از پر کاربرد ترین نرم افزارهای موجود در رشته مهندسی صنایع می باشد. با توجه به کاربرد این نرم افزار در صنعت، و ضعف قالب دانشجویان و فارغ التحصیلان مهندسانصنایع در این نرم افزار، باعث شده است تا مرکز آموزش مجازی هادی نسبت به تولید بسته آموزش مذکور اقدام نماید. این نرم افزار اثر بخشی یک پروژه را  با توجه به نوع آن (صنعتی، کشاورزی، زیر ساخت، توریسم، معدنی، محیط زیست و …) از بعد اقتصادی براساس استاندردهای  جهانی مورد بررسی  قرار می دهد.

مخاطبین :

  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته صنایع

سرفصل :‌

  • آشنایی با امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی مالی(آشنایی با مطالعات امکان سنجی، آشنایی با فرآیند ارزیابی اقتصادی مالی پروژه ها، آشنایی با استاندارد UNIDO در تهيه طرح های توجيهی،   تعاریف و مفاهیم، اصطلاحات)
  • آشنایی با نرم افزار، تعریف پروژه در نرم افزار(آشنایی با محیط نرم افزار، تعریف پروژه ها، تعیین دوره مالی و ترازنامه و درآمدها و هزینه ها، برآورد شاخصهای مالی)
  • گزارش گیری در نرم افزار(معرفی گزارشات، نحوه گزارشگیری، تهیه گزارشات و تفسیر و تحلیل آنها)
  • روشهای ارزیابی اقتصادی با نرم افزار(روش نرخ بازده داخلی، روش ارزش کنونی، روش متوسط درآمد سالیانه، روش زمان نرخ بازگشت سرمایه، روش نقطه سربه سر، تحلیل حساسیت و تحلیل پارامتریک)
  • تعريف تيپ ارزيابي اقتصادي در صنايع(بررسی نمونه های مطالعاتی با توجه به تخصص ها و گرایش، تعريف تيپ ارزيابي اقتصادي در صنايع)

 

مدت :‌ 40 ساعت

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir