دوره: ICDL-2

معرفی :

دوره ICDL دوره ایی برای تمامی اقشار جامعه می باشد از قبیل کاربران خانگی و شرکتی، کارفرمایان و همچنین تمامی رنجهای سنی را دربر میگردد.

هدف این دوره بالابردن سطح اطلاعاتی اقشار جامعه در زمینه علوم کامپیوتر و افزایش قابلیت استفاده کاربران از کامپیوتر می باشد. آموزش نیروی کاری آشنا با مهارت های هفتگانه کامپیوتر موجب بالابردن بازدهی شغلی اشخاص گردیده و در نتیجه امکان سرمایه گذاری مطمئن کارفرما در حوزه IT را فراهم می نماید.

مخاطبین :

دانشجویان کلیه رشته های تحصیلی و علاقمندان به کار با کامپیوتر

سرفصل :‌

  • برنامه ی صفحات گسترده |(Excel)
  • استفاده ازپایگاههای داده (Access)
  • استفاده از ارائه مطالب (Power point)

مدت :‌ 63 ساعت

پیش نیاز: ICDL 1

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

گروه شبکه: 128