دوره: CCNP

معرفی :

در حال حاضر بازار کار بسیار خوبی برای متخصصینی که به مباحث سیسکو آشنایی یا تسلط دارند در ایران و کل دنیا وجود دارد. بر طبق آمارهای جهانی در سالهای اخیر رشته های سیسکو و مایکروسافت و کلا آموزش شبکه رتبه نخست را در مشاغل پر درآمد داشته اند. در ایران نیز به دلیل محدود بودن متخصصین سیسکو ، این رشته و مهارت ، مورد علاقه اکثر دانشجویانی که فارغ التحصیل شده اند یا در شرف فارغ التحصیلی هستند و دغدغه پیدا کردن شغل مناسب دارند قرار گرفته است.

مخاطبین :

 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر
 • علاقمندان به حوزه شبکه

سرفصل :‌

 • Network Principles
 •    Layer 2 Technologies
 •  Layer 3 Technologies
 •    VPN Technologies
 •  Infrastructure Security
 • Infrastructure Services
 • Layer 2 Technologies
 •     Infrastructure Security
 •    Layer 2 Technologies
 •  Layer 3 Technologies
 •    VPN Technologies
 •  Infrastructure Security
 • Infrastructure Services

مدت :‌ 102 ساعت

پیش نیاز: CCNA

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

گروه شبکه: 128