دوره: ‌گریم و متعادل سازی

معرفی :

 

مخاطبین :

علاقمندان به این حوزه

سرفصل :‌

🔸️مبانی اخلاقی ضروری گریمور
🔸️شناخت هندسه چهره و زیبایی کلاسیک
🔸️مبانی رنگ ها :
(رنگ های اصلی، رنگ های فرعی، چرخه رنگ ،شناخت رنگ های سردو گرم ،رنگ های مکمل هارمونی، کنتراست رنگ، روانشناسی رنگ، تاثیر نور بر رنگ چرخه نور).
🔸️تعریف گریم
🔸️هدف گریم
🔸️معرفی ابزار و مواد پایه
🔸️معرفی انواع چسب ها و لاتکس و osp و کلیریوم
🔸️انواع فون ها ، قلمو پودر و پودر زن
🔸️پالت رنگی خط چشم، لاک ابرو
🔸️نحوه فون زدن
🔸️تعريف تيره و روشنی و تاثيرات آن به عقب و جلو بردن
🔸️نحوه سایه کاری گونه
🔸️ نحوه سایه کاری پیشانی
🔸️نحوه بزرگ و كوچک كردن لب و تغيير فرم لب
🔸️رسم خط چشم در مدل هاي مختلف
🔸️نحوه سايه كاری پشت چشم و تصحيح فرم هاي مختلف چشم
🔸️نحوه ترسيم ابرو با قلم و اصلاح فرم ابرو با روش حذف و اضافه
🔸️نحوه رفع غبغب و اصلاح گردن
🔸️نحوه رفع گودی و كبودی چشم و گودی كنار لب و خط خنده
🔸️نحوه رفع پف صورت
🔸️نحوه رفع ماه گرفتگی های مختلف و رفع جوش و لک
🔸️نحوه پر كردن حجم های فرو رفته مانند جای زخم آبله ، شكستكی
🔸️نحوه قرينه سازی دو طرف صورت
🔸️نحوه چسباندن مژه تک دانه، دسته ای، ردیفی
🔸️نحوه اصلاح فرم های مختلف صورت با استفاده شناخت فرم های صورت
🔸️اجرای یک آرایش کامل مناسب برای مدل عکاسی و حضور در مجامع رسمی
🔸️اجرای یک آرایش کامل مناسب برای عروس و حضور در مهمانی رسمی
🔸️متعادل سازی نهایی

مدت :‌ ۲۷ ساعت 

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 146

info@mftalborz.ir