گروه مکانیک

اصول طراحی و ساخت قالب های پلاستیکی


تلرانس های هندسی و ابعادیGD&T


برنامه نویسی ماشین های کنترل عددی


طراحی و محاسبات قطعات استاندارد


MATLAB تخصصی مکانیک


طراحی قالب های فورج


هیدرولیک و پنو ماتیک


نقشه کشی تاسیسات


بازرسی جوش


اپراتوری و برنامه نویسی ماشین

هایCNC

Ansys Workbench

طراحی مکانیک به کمکSolid Works

طراحی مکانیک به کمکCatia

ماشين کاري عملي با نرم افزارPowerMill

Fluent

مهندسی معکوس و مدل سازی سطحی از ابر نقاط با نرم افزارGeomagic


نرم افزارهای(PRO Engineer, Geomagic ,Rhino ,auto cad ,Siemens NX ) و ….

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

مشاهده اطلاعات و سرفصل دوره 

ثبت نام

مشاهده اطلاعات و سرفصل دوره 

ثبت نام

مشاهده اطلاعات و سرفصل دوره 

ثبت نام

ارتباط با دپارتمان

تلفن: 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir