گروه مهارت های پایه

ICDL چیست؟

گواهی نامه کار با کامپیوتر در حوزه اروپا ECDL و خارج از اروپا گواهی نامه بین المللی ICDL نامیده میشود. ای گواهی نامه یک استاندارد جهانی برای مهارتهای کامپیوتری محسوب شده و یک گواهی نامه شناخته شده و معتبر بین المللی به داوطلبان ارائه میدهد که مورد تائید انجمن های کامپیوتری، سازمان های بین المللی و شرکتهای تجاری می باشد.

ICDL برای چه کسانی مناسب است؟

برنامه ICDL برای همه ی افرادی است که میخواهند به سطح استاندارد بین المللی کار با کامپیوتر برسند و علاقه مند به استفاده از کامپیوتر شخصی و برنامه های متداول کامپیوتر در امور روزانه زندگی و کار خود هستند.

این گروه شامل دوره های آشنایی با کامپیوتر می باشد. گذراندن این دوره ها به معنی رسیدن فرد به درجه ای از مهارت در کار با رایانه است که توانایی های اصلی و مهارت های مقدماتی کار با رایانه را دارد.

فرصتهای شغلی : مزایای ICDL برای کارفرمایان:

  • یک استاندارد کاربردی و مفید برای مهارتهای کامپیوتر ارائه میکند. به طوری میتواند از سطح توانایی های کامپیوتری فرد اطمینان حاصل کند.

  • عملکرد کارکنان را ارتقا داده و موجب صرفه جویی در وقت و هزینه میشود.

  • کیفیت خروجی کارها را افزایش میدهد.

  • رضایت شغلی، انگیزه کارکنان و ارتقای شغلی را افزایش میدهد.

  • ارتباطات کاری خارج از شرکت را گسترده تر میکند.

  • امکان استفاده بهتر از منابع ITرا فراهم میکند.

  • روش یادگیری انعطاف پذیر را فراهم کرده و به نیازهای گوناگون پاسخ می دهد.

  • ماژولی بودن برنامه، امکان نظارت مستمر بر پیشرفت یادگیری را فراهم میکند.

  • انگیزه ای برای کارمندان جهت اتمام موفقیت آمیز یادگیری میباشد.

 

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس: 02634127

گروه مهارت های پایه: 139