گروه زبان های خارجی

با آخرین روشهای به‌روز آموزش کودکان و اساتید با تجربه کودکان

عمومي و خصوصی

تعیین سطح:شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۹-۱۶

“سرکار خانم جوادپور”

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 137

STDLearning@mftalborz.ir