گروه زبان فرانسه

گروه زبان فرانسه دارای کادری مجرب و با ارائه مشاوره تخصصی، دوره های مدونی را بصورت ترمیک برگزار می نماید.

این دوره ها به افرادی که قصد مهاجرت دارند توصیه می شود.

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس: 02634127

داخلی: 155

English@mftalborz.ir