گروه زبان ترکی استانبولی

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

جهت ثبت نام با شماره داخلی تماس بگیرید.

ارتباط با دپارتمان