گروه ریاضی

دوره آموزش ریاضی خلاق
پیش دبستان و اول
LCM
“۴-۶ سال اجرا در مهدها و مدارس”

دوره های آموزشی و سرفصل های گروه

مشاهده اطلاعات و سرفصل دوره 

ثبت نام

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 137

STDLearning@mftalborz.ir