دوره: ‌‌کاربرد اکسل در مدیریت پروژه

معرفی :

یکی از نرم افزارهای منحصر به فرد در مدیریت مراحل مختلف پروژه، نرم افزار اکسل است که قابلیت نگهداری داده ها و اطلاعات را به خوبی دارد. امکان هر گونه تحلیل و آنالیز داده در این نرم افزار موجود بوده و مهم تر از همه، نرم افزاری منحصر به فرد در طراحی نمودارها و اشکال گرافیکی و حتی داشبوردهای مدیریت پروژه محسوب می شود. ارائه گزارشات مختلف برای ذی نفعان متنوع پروژه از دیگر چالش هایی است که به راحتی توسط این نرم افزار حل شدنی است.

مخاطبین :

  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته صنایع و عمران

سرفصل :‌

  • مروری بر مفاهیم ، تئوری ها و قابلیت های کاربردی نرم افزار:Excel-(آشنایی با سلول ها و نحوه ورود داده- قالب بندی و تعریف فرمت ها و قالب های عددی – آشنایی با Sheet ها و نحوه رمز گزاری و مخفی کردن آنها – توابع ساده max , min , average , count – توابع  countA , vlookup , hlookup , round – تابع  rand between برای خودکار سازی )                                                                                   
  • ( فرایند ورود داده ها –فرمول نویسی و محاسبات ترکیبی با استفاده از فرمول ها و توابع- مرتب سازی نمودار  Conditional format/ sort – مدیریت روی ورود داده ها  data validation – Freez/ رسم نمودار و تشریح ریبون های وابسته – نمودار ترکیبی / تشریح خطاهای اکسل – فیلتر و اعمال شرط بر روی داده ها )
  • برنامه ریزی تولید ( بالانس خطوط تولید OEE-Mps-RCCP )
  • کنترل موجودی و انبار ( MRP-برنامه ریزی سفارشات خارجی – S&OP)
  • کنترل کیفیت ( مروری بر هفت ابزار spc – نمودار کنترل X-R و X-S / پراکندگی / رگرسیون )
  • اندازه گیری ، پایش و تحلیل اهداف و شاخص های کارائی فرایند ( مکانیزم هدفگذاری روند ، اندازه گیری ، مونیتورینگ ، مقایسه ، و تحلیل شاخص ها ، نحوه تدوین ، و کاربرد چک لیست های ارزشیابی . محاسبات و تحلیل نتایج )

 

مدت :‌ 24 ساعت

پیش نیاز: آشنایی با Excel

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir