دوره: ‌چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

معرفی :

نرم افزار سپیدار + ترفند های حسابداری در اکسل

مخاطبین :

 

سرفصل :‌

 • ثبت سند افتتاحیه
 • تعریف تمامی اقلام و موارد پایه بابت شروع کار
 • انجام عملیات خرید و فروش شرکتهای بازرگانی
 • انجام عملیات خرید و فروش و محاسبه بهای تمام شده در شرکتهای تولیدی
 • انجام عملیات و محاسبات حقوق و دستمزد
 • انجام عملیات و محاسبات دارایی های ثابت
 • انجام عملیات و محاسبات شرکتهای پیمانکاری
 • انجام عملیات چک و بانک
 • تهیه و تنظیم انواع گزارشات حسابداری در تمام مازورل های نرم افزار
 • آشنایی با محیط نرم افزار اکسل
 • آشنایی با فرمولها و توابع پرکاربرد حسابداری
 • تنظیم نمودارهای مورد نیاز تنظیم فاکتور رسمی در نرم افزار اکسل

مدت :‌ 70 ساعت

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 146

@Accmftalborz