دوره: پیتزا

معرفی :

کلیه مراحل کار با ارایه توضیحات اولیه و رسپی حرفه ای بصورت عملی بوده و با پرسش و پاسخ به اتمام میرسد. هر یک از هنرجویان قادر خواهند بود تا شخصا در منزل خود نسبت به آماده سازی این چهار پیتزا اقدام و خانواده خود را در صرف این غذای سالم و با کیفیت سهیم نمایند.

مخاطبین :

 • علاقمندان به این حوزه
 • حداقل سن هنرجو ۱۸ سال

سرفصل :‌

 • پیتزا نیویورکی
 • پیتزا فانتوم
 • پیتزا استیک وسیر
 • پیتزا پپرونی
 • سس مارینارا
 • سس سیر
 • سس رنچ
 • خمیر ایتالیایی
 • خمیر امریکایی
 • نان سیر

مدت :‌ ۶ ساعت

پیش نیاز: حداقل سن هنرجو ۱۸ سال

ارتباط با دپارتمان