پکیج معماری و دکوراسیون داخلی

معرفی :

دوره طراحی معماری و دکوراسیون داخلی با رویکرد جذب فارغ التحصیلان در بازار کار با محتوای کاربردی و با سه هدف، در سه سطح طراحی شده است. در سطح اول: دانش پذیر می تواند به عنوان نقشه کش حرفه ای وارد بازار کار شود. در سطح دوم دانش پذیر می تواند به عنوان دکوراتور داخلی وارد بازار کار شود و در سطح سوم می تواند به عنوان طراح معمار و دکوراتور حرفه ای وارد بازار کار شود.

مخاطبین :

 • کلیه علاقه‌مندان به رشته معماری داخلی

سرفصل :‌

 • مهارتهای ترسیمی
 • اتوکد دو بعدی
 • Free Hand
 • طراحی مفهومی
 • آشنایی با متریال های کاربردی معماری داخلی
 • آنالیز اجرایی معماری داخلی (متره و برآورد)
 • تاریخچه معماری داخلی (سبک شناسی)
 • Vray & Sketch up
 • Design Studio
 • نور پردازی
 • 3D Max & vray
 • post production
 • مهارت ارتباط با کارفرما
 • Final Desigm Studio
 • فرآیند ورود به بازار کار معماری

 

مدت :‌ ۴۲۰ ساعت

 

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان