دوره: پکیج مدل سازی حرفه ای با نرم افزار CATIA

معرفی :

 

مخاطبین :

  • علاقمندان به این حوزه
  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک

سرفصل :‌

CATIA I

  • آشنايی با تکنولوژي CIM(معرفی اتوماسیون طراحی و تولید)
  • ترسیم Sketch هاي دوبعدي (ترسیم، ویرایش و قیدگذاری پروفیلهاي دو بعدي)
  • مدلسازي سه بعدي قطعات صلب (مدلسازي و طراحی پارامتريک)
  • تهیه نقشه دوبعدي از قطعات (تهیه نقشه و علائم گذاري آن)

CATIA II

  • آشنايی با اصول طراحی سطح
  • ایجاد مدل های سه بعدی سطح و سیم
  • مونتاژ مجموعه ها
  • تهیه نقشه از مدل های مونتاژی

مدت :‌100 ساعت

پیش نیاز: کاردانی و کارشناسی مرتبط / نقشه کشی صنعتی/ نقشه خوانی مکانیک و استانداردهای نقشه

 

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir