دوره: نقشه کشی

معرفی :

 

مخاطبین :

  • کلیه علاقمندان به معماری

سرفصل :‌

 

مدت :‌ ۴۲ ساعت

پیش نیاز:

 

ارتباط با دپارتمان