دوره: مدیریت هتلداری

معرفی :

از آنجایی که محور تمرکز و توسعه صنعت تشریفات و گردشگری بر کاربرد استراتژیک در بخش خدمات و آموزش نیروی انسانی است، در این راستا دپارتمان تشریفات و گردشگری مجتمع فنی تهران با توجه به رسالتی که در جهت ارتقا و آموزش و استاندارد سازی نیروهای انسانی و توسعه صنعت هتلداری بر عهده دارد آموزش های پایه ای و علمی دوره هتلداری را بر اساس آخرین استانداردهای روز انجام داده و با برقراری دوره کارآموزی ویژه در هتل اطلاعات عملی داوطلبان عزیز را نیز تکمیل می نماید. مدارک : داوطلبان عزیز پس از پایان دوره مدرک مجتمع فنی تهران که یک مدرک دوزبانه و جز برترین مدارک آموزشی کشور است را دریافت می نمایند.

مخاطبین : علاقه مندان به دوره های تخصصی کافی شاپ

سرفصل :‌

 • آشنایی بر پیشیه هتلداری و چگونگی پیدایش صنعت هتلداری در ایران و جهان
 • آشنایی با صنعت هتلداری
 • تعریف هتل و انواع هتل ها
 • روابط عملیاتی هتل ها
 • چارت سازمانی هتل ها
 • نوع کاربری هتل ها
 • تشریح سازمان هتل و اهمیت ارتباط سازمانی بخش های هتل
 • شرح وظایف روابط عملیاتی مدیر هتل ها و رستوران ها با واحدهای مختلف آن
 • مدیریت هتل و هتلداری و اصول حرفه ای مدیریت
 • مدیریت خدماتی، اقامتی ( فرانت آفیس، پذیرش، رزرواسیون، اطلاعات، OTA، تورها و سایر واحدهای گردشگری و توریستی
 • شناخت مشخصات پرسنل واحد خدماتی
 • اهمیت و اصول سرویس دهی مناسب در هتل و ارتباط آن با موفقیت شغل
 • معرفی تاکتیک های چگونگی ارائه سرویس دور از انتظار
 • پذیرایی و تشریفات
 • شناخت روابط عملیاتی با سایر مدیران
 • آشنایی با واحد خانه داری، شرح وظایف کارکنان خانه داری، چارت سازمانی واحد خانه داری، چک لیست های کاربردی، اصطلاحات رایج در خانه داری و کاربرد آنها، نظافت و نحوه ارائه خدمات و سرویس دهی
 • اهمیت پاکیزگی و آراستگی در هتل ونقش خانه داری در ارتباط با آن
 • ارتباط خانه داری با بخش های دیگر هتل
 • شناخت مشخصات پرسنل خانه داری
 • آشنایی با واحد لاندری و روابط عمومی واحد لاندری، روش های شست و شو و ارائه خدمات، انواع شست و شو، لکه گیری، شوینده ها و دستگاه های کاربردی واحد لاندری
 • شناخت مشخصات پرسنل واحد لاندری
 • زبان تخصصی هتلداری و نحوه استفاده و کاربرد آنها
 • شناخت بهداشت و ایمنی در هتل
 • اهمیت ایمنی و نقش مهمان و مسئولیت هتل در برابر آن ها
 • بهداشت فردی کارکنان و اهمیت آن در سرویس دهی
 • کنترل هزینه (تشریحی) و کاربرد تخصصی آن
 • آشنایی با مدیریت کنترل هزینه
 • آموزش حسابداری
 • آموزش بودجه و بودجه بندی در رستوران ها و هتل ها
 • مدیریت ضیافت ها
 • اهمیت و نقش غذا و نوشیدنی ها در مدیریت هتلداری
 • مدیریت غذا و نوشیدنی (شرایط احراز، شرح وظایف، انواع چیدمان، انواع سرویس، انواع منو، روش های ارائه خدمات
 • آشنایی با منو و چگونگی طراحی آن
 • تشریح سازمان غذا و نوشیدنی هتل و اهمیت نقش آن در مجموعه هتل و زیر مجموعه های این واحد

مدت :‌ ۴۰ ساعت

پیش نیاز: ندارد

ارتباط با دپارتمان