دوره: مدیریت منابع انسانی

معرفی :

 

مخاطبین :

 

سرفصل :‌

  • آشنایی با جایگاه مدیریت منابع انسانی در ساختار سازمان
  • اهمیت منابع انسانی در دستیابی یک کسب و کار به اهداف
  • فرایند مدیریت منابع انسانی:
  • اقدامات برنامه ریزی، کارمندیابی و جذب
  • اقدامات توسعه منابع انسانی و آموزش
  • اقدامات توسعه مسیر شغلی
  • اقدامات انگیزشی برای نیروی انسانی
  • شناسایی مدل شایستگی مدیران و کارکنان برای سازمان
  • اقدامات لازم جهت سیستم های رفاهی کارکنان
  • اقدامات لازم جهت رها سازی کارکنان

مدت :‌ ۱۶ ساعت

پیش نیاز: ندارد

 

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 145

09369063780

management@mftalborz.ir