دوره: مدیریت عالی کسب وکار (MBA)

معرفی :

در شرایط رقابت، تنها مدیران حرفه ای که خود را به دانش روز مدیریت مسلح کرده باشند می توانند نتایج قابل قبول بدست آورند. سرعت بالای تغیرات غیرخطی و همچنین افزایش رقابت در کلیه صنایع در کنار پتانسیل های بالای بازار کسب و کار، از مختصات شرایط کنونی ایران است.  بسیاری از مدیران به صورت تجربی با کسب و کار یا صنعت آشنایی پیدا می کنند، ولی با کسب دانش، هزینه و زمان کمتری برای رسیدن به آگاهی های لازم پرداخت خواهیم کرد. به گفته یکی از اندیشمندان در دنیای کنونی توانایی تغییر باورها و نگرش ها به محیط، مهمترین توانایی انسان است. در دوره های  MBAمجتمع فنی تهران، برای مخاطبین دوره یکساله، فرصتی برای تغییر نگرش، ارتقای دانش، کسب مهارت . همچنین اتصال به شبکه ای از مدیران فعال در کسب وکارها ایجاد می شود. کسانی که قصد دارند علاوه بر گواهی نامه مجتمع فنی تهران، مدرک پایان دوره از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری (موسسه آموزش عالی آزاد فناوران) نیز داشته باشند، 50 ساعت سمینار/پروژه پایانی را می گذرانند.

مخاطبین :

 • علاقمندان به این حوزه

سرفصل :‌

 • مدیریت عمومی
 • مدیریت بازاریابی
 • استراتژی
 • رفتار سازمانی
 • مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 • اقتصاد کاربردی برای مدیران
 • کد های معاشرت برای مدیران  (Business Etiquettes)
 • مدیریت زنجیره تامین در عصر دیجیتال
 • مهارتهای ارتباطی موثر
 • مدیریت منابع انسانی
 • تفکر استراتژیک
 • طراحی مدل کسب و کار
 • اجرای استراتژی با مدل BSC
 • مهارتهای مذاکره
 • مدیریت فروش
 • مدیریت برند Brand) (Management
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • بازاریابی و فروش دیجیتال
 • ماژول های اختیاری از تک درس های دپارتمان به تناسب شغل شما
 • سمینار، وبینار، کارگاه، نشست مدیریتی، تحلیل فیلم، تحلیل کتاب و . . .

مدت :‌ 300 ساعت

پیش نیاز: 

 

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 145

09369063780

management@mftalborz.ir