دوره‌: متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

معرفی :

 

مخاطبین :

 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته عمران
 • علاقمندان به این حوزه

سرفصل :‌

 • مقدمه و تعاریف
 • مفاهیم پیمان
 • اسناد و مدارک پیمان
 • تشریح فاز سه و تعاریف مرتبط با صورت وضعیت
 • فرآیند مناقصه
 • چگونگی ارائه پیشنهاد در منقصات
 • آشنائی با فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه
 • انجام متره و برآورد در قالب یک پروژه واقعی، همراه با تهیه و تنظیم صورت وضعیت کارکرد مربوطه به صورت عملی با نرم افزار Excell
 • محاسبه تعدیل و تنظیم صورت وضعیت مربوطه
 •  

مدت :‌ 50 ساعت

پیش نیاز:

آشنایی با اکسل و اجزای ساختمان

 

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir