دوره: ‌فرانسه

معرفی :

دوره های در حال اجرا شامل دوره های:

ترمیک مکالمه زبان فرانسه_ترمیک مکالمه زبان فرانسه_ آمادگی آزمونهای زبان فرانسه و…

می باشد.امکان برگزاری دوره ها بصورت عمومی, نیمه خصوصی ,خصوصی می باشد.

مخاطبین :

  • این دوره ها برای افرادی که قصد مهاجرت دارند, امکان فراگیری زبان فرانسه را می دهد و آنها را برای آزمون هایی مانند TEF,TCFQ,TCFو. . .آماده می نماید.

سرفصل :‌

  • یادگیری لغات کاربردی
  • گرامر
  • مکالمه
  • درک مطلب

 

مدت :‌ 68 ساعت

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 155

English@mftalborz.ir