دوره: Excel مقدماتی تا پیشرفته

معرفی :

در صورتی که بخواهید به صورت حرفه ای در محیط اکسل فرمول نویسی نمایید و از نمودارهای پیشرفته، امنیت، فیلتر و بسیار از موارد دیگر استفاده نمایید می توانید در کلاس های اکسل پیشرفته شرکت نمایید.

مخاطبین :

 • متقاضیان کار با نرم افزار اکسل

سرفصل :‌

 •    Lookup –vlookup –hlookup
 •   3-D function
 •  Arrey
 •    Sum if ,avrage if , count if, Sum ifs ,avrage ifs , count ifs
 •  Date and time advance
 •  Forcast
 •  If nested and match ,index , choose
 • Function text
 •     Pivote chart and table , power view
 •  Map and statics
 •   Relationship
 •    Consoliate
 •   Senario
 •   Database function
 •  Developer Tab
 •   Validation rules
 •  Inqure tab
 •   Data tools and advance filtering

مدت :‌ 30 ساعت

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس: 02634127

گروه مهارت های پایه: 139