دوره‌: دوره مقدماتی تعمیرات بردهای الکترونیکی

معرفی :

 

مخاطبین :

  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته برق

سرفصل :‌

  • آشنایی با قطعات الکترونیک
  • نقشه خوانی مدارهای الکتریکی
  • علامت اختصاری قطعات الکترونیکی
  • کار با اهم متر
  • لحیم کاری
  • تست قطعات الکترونیکی

مدت :‌ 24 ساعت

پیش نیاز:

آشنایی اولیه با قطعات الکترونیکی

 

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir