دوره: داده کاوی

معرفی :

 

مخاطبین :

 • فارغ التحصیلان گرایش نرم افزار رشته کامپیوتر
 • علاقمندان به این حوزه

سرفصل :‌

 • شناخت انواع داده‌ها و ویژگی‌ها
 • انواع ویژگی‌ها و توصیف آماری داده‌ها
 • شناخت داده‌ها (پراکندگی، توزیع نرمال، تحلیل هیستوگرام، اندازه‌گیری شباهت
 • تکمیل روش‌های شباهت‌سنجی-مصورسازی داده‌ها
 • عملیات پیش‌پردازش وپاک‌سازی داده‌ها
 • عملیات پیش پردازش- تجمیع داده‌ها (تحلیل همبستگی – تست کای-دو)
 • روش‌های کاهش داده- (کاهش بعد، تبدیل موجک، تبدیل HAAR)
 • روش‌های کاهش داده- هیستوگرام، خوشه‌بندی و…
 • انواع روش‌های گسسته‌سازی
 • انباره داده‌ها-شماهای ستاره‌ای، دانه‌برفی تحلیل الگوهای پرتکرار
 • ایجاد قوانین انجمنی
 • مفاهیم دسته‌بندی داده‌ها
 • درخت تصمیم
 • بررسی معیارهای شاخص و هرس درخت تصمیم
 • روش‌های دسته‌بندی پیشرفته
 • مفاهیم خوشه‌بندی – k-means
 • خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی
 • مرور درس ها و ازمون نهایی

مدت :‌ ۵۰ ساعت

پیش نیاز: گذراندن دوره پایتون

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

گروه نرم افزار و سیستم های هوشمند: 122