خدمات بیمه

مجتمع فنی تهران –نمایندگی استان البرزجهت رفاه حال دانشپذیران، اساتید و پرسنل محترم تفاهم نامه ای جهت انجام کلیه امور بیمه ی (مشاوره و صدور) با بیمه تجارت نو نمایندگی کد 1342منعقد نموده است.

انواع محصولات بیمه ی عبارتند از :

1- اتومبیل2- زندگی ( عمر)  3- مسئولیت  4- مهندسی  5- آتش سوزی  6- درمان  7- حوادث  8- باربری  9- پول  10- انرژی  11- اتکائی.

برای دریافت خدمات و مشاوره  می توانید با راه های ارتباطی زیر در تماس باشید:

02632400979

09197025131