دوره‌ حسابداری پیمانکاری سطح مقدماتی

معرفی :

پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه­‎های متنوعی مانند سدسازی، راه‎­سازی، ساختمان‎سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می­‎دهد. فرایند پیمانکاری دارای جزییات فنی زیادی است که از تهیه  اسناد مناقصه آغاز می­‎شود و تا تحویل قطعی کار به کارفرما خاتمه می­‎یابد. مهم­ترین مساله­‎ی حسابداری برای پیمان­‎های بلندمدت، زمان شناسایی درآمد و سود یا به عبارت دیگر، تخصیص درآمدها و هزینه­‎های پیمان به دوره‌هایی است که در آن دوره­‎ها عملیات موضوع پیمان اجرا می­‎شود. این دوره با تاکید بر ابعاد و زوایای مختلف حسابداری پیمانکاری چون نحوه شناسایی درآمد و سود، مبانی حقوقی قراردادهای مختص پیمانکاری، می­‎تواند دانش لازم را جهت حسابداری فعالیت­‎ها و عملیات­‎ پیمانکاری در شما ایجاد کرده و فرصت مناسبی را جهت کسب درآمد برای شما خلق کند

تمامی بنگاه‌های اقتصادی و شرکتها که در سطح جامعه فعالیت می‌کنند، نیاز مبرمی به ساماندهی حساب‌ها و چرخه‌های مالی خود دارند و از این رو همیشه جایگاه شغلی حسابداری، یکی از ارکان مهم سلسله مراتب اداری هر مجموعه کاری می‌باشد و بدیهی است تحصیل در این رشته و کسب تخصص در آن، آینده شغلی مناسبی را در پی خواهد داشت.

این رشته فن جمع­آوری، ثبت، طبقه­بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات را بر عهده دارد.

مخاطبین :

  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حسابداری

سرفصل :‌

ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ و اﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﻤﺎﻥ و شرکتهای پیمانکاری

روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

ثبتهای حسابداری پیمانکاری در دفاتر پیمانکار

ثبتهای حسابداری پیمانکاری در دفاتر کارفرما

ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭی

ثبت کسورات بیمه و حسن انجام کار

حسابداری مالیاتی شرکت های پیمانکاری

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭی ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎﺭ در ﺩﻓﺎﺗﺮﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭی ﺩﺭﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎﺭ

  • ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺪینگ ﺣﺴﺎﺑداری پیمانکاری

مدت :‌ 21 ساعت

پیش نیاز: آشنایی با  اصول حسابداری

ارتباط با دپارتمان