دوره‌ حسابداری مالیاتی ویژه بازار کار

معرفی :

مالیات به عنوان یکی از درآمدهای اصلی کشورها محسوب شده که طبق قوانین داخلی آن کشور، جهت بهبود وضعیت رفاهی و اقتصادی و خدمات زیرساخت آن کشور استفاده می­شود. نظر به اهمیت نقش مالیات در جوامع امروز و نیاز روزافزون شرکت­ها به آشنایی با قوانین مالیاتی، چگونگی انجام تکالیف قانونی اهمیت مضاعفی می­یابد. آشنایی با قوانین مالیاتی و تکالیف آنها با توجه به چشم اندازی که دولت با اجرای طرح جامع مالیاتی به وضع مالیات­ها دارد و فشاری که از این بابت متوجه مؤدیان مالیاتی، بی شک نیاز هر بنگاه اقتصادی به حسابدارانی با تسلط کامل به قوانین مالیاتی را بیش از هر زمان دیگری می­طلبد. با این اوصاف، آشنایی شاغلین و دانشجویان حسابداری با فرآیند قوانین مالیاتی و انجام تکالیف قانونی مرتبط در بنگاه­های اقتصادی، الزامی و غیر قابل انکار خواهد بود.

تمامی بنگاه‌های اقتصادی و شرکتها که در سطح جامعه فعالیت می‌کنند، نیاز مبرمی به ساماندهی حساب‌ها و چرخه‌های مالی خود دارند و از این رو همیشه جایگاه شغلی حسابداری، یکی از ارکان مهم سلسله مراتب اداری هر مجموعه کاری می‌باشد و بدیهی است تحصیل در این رشته و کسب تخصص در آن، آینده شغلی مناسبی را در پی خواهد داشت.

این رشته فن جمع­آوری، ثبت، طبقه­بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات را بر عهده دارد.

مخاطبین :

  • کارشناسان حسابداری، دانشجویان حسابداری، مدیران مالی و سایر علاقمندان به قوانین مالیاتی

سرفصل :‌

  • آشنایی با تئوری قانون مالیات­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
  • آشنایی با مالیات بر درآمد اجاره املاک
  • آشنایی با مالیات بر درآمد حقوق و تکالیف قانونی مرتبط
  • آشنایی با دفاتر قانونی و نحوه تنظیم و تحریر آنها
  • آشنایی با تشویقات و جرائم مالیاتی
  • آشنایی با صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م
  • آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده و نحوه انجام تکالیف مرتبط
  • آشنایی با نحوه تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد شرکتها و اشخاص حقیقی
  • آشنایی با فرآیند دادرسی مالیاتی

مدت :‌ 50 ساعت

پیش نیاز: آشنایی نسبی با حسابداری و امور مالیاتی

ارتباط با دپارتمان