دوره: ‌حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو

معرفی :

 

مخاطبین :

 

سرفصل :‌

  • ثبت سند افتتاحیه در نرم افزار هلو
  • انجام عملیات خرید _ فروش _ امانی _ برگشتی و….در شرکتهای بازرگانی و صنعتی
  • انجام عملیات تولید به 2روش تولید داِئم و تولید سفارشی
  • انجام اصلاحات
  • عملیات چک و بانک
  • عملیات خزانه
  • روشهای انبارگردانی
  • آشنایی با انواع مختلف گزارشات
  • انجام عملیات پایان دوره و ثبت سند افتتاحیه

مدت :‌ 20 ساعت

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 146

@Accmftalborz