دوره: تهیه و سرو حرفه ای نوشیدنی های سرد

معرفی :

مخاطبین :

  • علاقه مندان به این حوزه

سرفصل :‌

  • این دوره در مدت زمان 32 ساعت برگزار می شود و شامل هشت جلسه چهار ساعته خواهد بود .
  • جلسه اول و دوم : شناخت پایه ایی انواع نوشیدنی های سرد
  • جلسه سوم و چهارم و پنجم : نحوه سرو نوشیدنی های سرد
  • جلسه ششم : میکسولوژی و ترکیب های لایه ایی نوشیدنی های سرد
  • جلسه هفتم : ساخت لیکورها
  • جلسه هشتم : آزمون نهایی

مدت :‌ 32 ساعت

پیش نیاز: ندارد

ارتباط با دپارتمان