دوره: ‌ترفندهای اکسل در حسابداری

معرفی :

امروزه سیستم­های مختلف رایانه­ای حسابداری امکان پردازش اطلاعات مالی را با جزییات بالا همراه با سرعت و دقت زیاد فراهم آورده­اند . پیچیدگی­های روزافزون محیط کسب و کار موجب افزایش دامنه­ی نیازهای اطلاعاتی مدیران و حسابداران شـده ، به گونه­ای که اجرای امور حسابداری و تهیه­ی گزارشات دلخـواه در بسیاری شـرایط ، نیازمند انعطاف­پذیری زیاد شـده است . از این رو امروزه در کنار بسیاری از سیستم­های رایانه­ای حسابداری ، عموم حسابداران سعی­ می­کنند از نرم­افزارهای صفحه گسترده به ویژه EXCEL ، قابلیت انعطاف پردازش اطلاعات و تهیه­ی گزارشات و محاسبات خـود را بالا ببرند . با توجه به کاربردهای زیاد EXCEL در مدیریت و حسابداری ، مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البـرز در راستای رسالت خود كه ياري دادن به توسعه و ارتقاء دانش حرفه­اي حسـابداري و مالي در كشـور است اقدام به برگـزاري دوره کاربرد EXCEL در مدیریت و حسابداری نموده تا در رفع بخشی از نیازهای دانشجویان ، دانش آموختگان ، کارشناسان و افراد حرفه­ای شاغل در زمینه­ی مدیریت و حسابداری سهم داشته باشـد

مخاطبین :

  • مدیران مالی، حسابداران وحسابرسان، دانشپذیران رشته حسابداری در مقاطع گوناگون

سرفصل :‌

  • مدل سازی صورتهای مالی اساسی(ترازنامه-سودوزیان-ترازآزمایشی و …)
  •  حقوق و دستمزد(محاسبات حقوق و دستمزد و مدل سازی آن)
  • اهمیت پردازش اطلاعات (نحوه پردازش اطلاعات import شده از data baseها و نرم افزارهای مالی)
  •  آموزش بیش از 30 تابع کاربردی در اکسل و ارتباط آنها در تهیه صورتهای مالی،گزارشات مالی و فرم های حسابداری
  • آموزش گزارش کاربردی pivot tableو همچنین pivot chart
  • آموزش بیش از 10 تابع کاربردی مالی(financial function)
  • آموزش تخصصی و کاربردی ابزار Data validationو Subtotal

 

مدت :‌ 25 ساعت

پیش نیاز: آشنایی با حسابداری و آشنایی اولیه با اکسل

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 146

@Accmftalborz