دوره: ‌بافت مو

معرفی :

 

مخاطبین :

علاقمندان به این حوزه

سرفصل :‌

🔹️ شناخت آناتومی مو و ساختار مو
🔹️شناخت مواد
🔹️ احیا و صافی نانو کراتین -موی دو بیسی-پروتئین ها -پروتئین تراپی -ویتامینه -پلکسی تراپی -بوتاکس -پیش تراپی -پس تراپی -مواد گذاری-اتو کشی صحیح

 

ساعت و روزهای برگزاری : 13 الی 16، روزهای زوج

پیش نیاز: –

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 146

info@mftalborz.ir