دوره: ‌‌‌‌اسکرچ مقدماتی تا پیشرفته Scratch

با توجه به مهم بودن یادگیری برنامه نویسی در عصر حاضر و لزوم یادگیری آن برای کودکان و نوجوانان و تاثیرات روانشناختی آن، شرکت در این دوره رابه دانش پذیران علاقه مند توصیه می شود، دانشپذیران پس از گذراندن این درس توانایی کار با نرم افزار Scratch و برنامه نویسی در محیط این نرم افزار به صورت مقدماتی را خواهند داشت، همچنین کودکان در این دوره با مفهوم الگوریتم و همچنین منطق برنامه نویسی در سطح مبتدی آشنا خواهند شد و دید الگوریتمی به مسائل پیدا خواهند کرد.

مخاطبین :

 • دانش آموزان بازه سنی 8 تا 12 سال
 • آشنایی با محیط نرم افزار و بلوک ها
 • شناخت اسپرایت ها ، تعویض و تغییر در آن ها
 • آشنایی با دستورات شروع کننده
 • کار با اسپرایت و ایجاد حرکت و چرخش و ….
 • آشنایی با بعضی از دستورات بلوک های Control
 • آشنایی با دستورات بلوک looks به صورت مقدماتی
 • آشنایی با دستورات تکرار
 • تغییر زمینه و تنظیمات مرتبط با آن
 • آشنایی با انیمیشن
 • استفاده ار بلوک های قسمت Looks/Sound
 • حرکت دادن اسپرایت با ماوس-متغیر
 • ساخت بازی

مدت :‌ ‌ 40 ساعت

پیش نیاز: کودکان الکترونیکی

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 137

STDLearning@mftalborz.ir