دوره برنامه نویسی جاوا

معرفی :

زبان جاوا، یک زبان برنامه‌نویسی محبوب است که از ویژگی شی گرایی پشتیبانی می‌کند. این تکنولوژی که به صورت رایگان در اختیار همگان است، در دنیای تکنولوژی از جایگاه بالایی برخوردار است و به یک زبان فراگیر تبدیل شده است. امروزه جاوا همه جا است و می‌توان گفت به یک زبان فراگیر تبدیل شده است. بسیاری از برنامه‌های کاربردی و وب‌سایت‌ها مبتنی بر جاوا هستند. کنسول‌های بازی تا تلفن‌های همراه جاوا بر بازار دنیای تکنولوژی حاکم شده است.

مخاطبین :

  • فارغ التحصیلان گرایش نرم افزار رشته کامپیوتر
  • علاقمندان به برنامه نویسی جاوا

سرفصل :‌

  • ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي وب
  • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت وب
  • ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن PHP
  • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده و MySQL
  • ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي وب
  • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار UML

مدت :‌ 70 ساعت

پیش نیاز: ICDL

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

گروه نرم افزار و سیستم های هوشمند: 122