دپارتمان آموزش مجازی

آموزش آفلاین

در این روش دانشپذیر با دریافت اطلاعات مربوط به دسترسی خود در سامانه می تواند از محتوای آموزشی خود که شامل فیلم، فایل متنی، صوت و یا ترکیبی از اینهاست استفاده نماید. در این روش نیز آزمون نهایی بصورت غیرحضوری برگزار شده و کارنامه صادر خواهد شد.

دوره های آموزشی و سرفصل ها

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 120

info@mftalborz.ir