دوره: آباکوس مقدماتی

معرفی :

نرم افزار آباکوس یک نرم افزار تجاری برای تحلیل المان محدود و مهندسی به کمک کامپیوتر (Computer Aeided Engineering) است که در ابتدا در سال ۱۹۷۸ به منظور حل یک مساله المان محدود، به زبان فورترن در ۱۵۰۰۰ خط نوشته شد. در سال ۲۰۰۵ آباکوس توسط شرکت Dassault Systemes خریداری گردید و نشان SIMULIA با هدف دارا بودن تمام نرم افزار ها و محصولات شبیه سازی این شرکت مانند آباکوس و کتیا (CATIA) تاسیس شد. اسم و لگوی نرم افزار اباکوس بر اساس چرتکه (abacus) است که در گذشته برای محاسبه مورد استفاده قرار می گرفته است.

مخاطبین :

  • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مکانیک

سرفصل :‌

  • آشنایی با مراحل تحلیل و بررسی نتایج در ABAQUS
  • مدلسازی،ویرایش،وارد کردن هندسه از سایر نرم افزار ها و اعمال خواص مواد
  • تعریف بارگذاری،شرایط مرزی،المان بندی،مشاهده نتایج
  • آشنایی با تحلیل استاتیک و تحلیل گرمایی در حالت پایدار
  • تحلیل های خطی و غیر خطی-تحلیل های implicit و explicit
  • رفتار سطوح تماسی استاندارد و explicit
  • مقدمه،شروع ترک و رشد ترک

 

مدت :‌ 60 ساعت

پیش نیاز: آشنایی با بحث مقاومت مصالح

ارتباط با دپارتمان

تلفن تماس = 02634127

داخلی = 131

engeneering@mftalborz.ir