نام کامل:داوود یعقوبی,نام مستعار:مجتمع فنی تهران.آدرس سایت:www.www.mftalborz.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5
ورود

واحد مشاوره، استعدادیابی، توسعه فردی و سازمانی

مهمترین رسالت ما:
رهبری و توسعه نوجوانان با رویکرد خود انضباطی و خود رهبری؛

زمانی ما به کودک خود، خودانضباط selfdeciplin می گوییم که کودک می تواند اعمال خود را مورد قضاوت قرار دهد که چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است و سپس رفتار مناسب را انجام دهد. شخصی که خود انضباط است بدون حضور فرد دیگر قدرت تجزیه و تحلیل داشته و بدون گوشزد و تکرارعمل درست را تصمیم گیری کرده و انجام می دهد.

مدیریت استعداد( استعداد یابی)؛

مدیریت استعداد نگرش هوشیارانه جهت تشخیص، کشف و هدایت استعدادها در راستای رسیدن به اهداف کلی و جزئی می باشد.

مدیریت استعداد و جانشین پروری در سازمان ها؛

از جمله عواملی ک در سازمان ها باعث افزایش انگیزه افراد شده، توجه به عدالت سازمانی و انتخاب افراد بر پایه توانایی آنها برای تصدی پست های سازمان است.

خدمات تحصیلی و شغلی؛

مشاوره و هدایت تحصیلی و شغلی پایه تا کنکور، انتخاب رشته و هدایت تحصیلی متوسطه اول و متوسطه دوم.

برگزاری کارگاه های آموزشی؛

کارگاه های توسعه فردی با رویکرد بیسیک آی دی، کارگاه زوج درمانی (غنی سازی روابط بین زوجین) و...

خدمات مشاوره؛

مشاوره در زمینه ی خانواده( زوج درمانی)، مشاوره پیش از ازدواج و پس از ازدواج، ارتباط موثر بین زوجین و...
نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)